phone-icon
0825.257.666

Luôn mở cửa

mail-icon
HPhomevn@gmail.com

Gửi email tới chúng tôi

"Khi bạn đã sẵn sàng, người thầy sẽ đến”
"Khi bạn đã sẵn sàng, người thầy sẽ đến”

28 Tháng Tư 2021

Có những bài học hay những người thầy. Đôi khi chỉ 1 bài giảng, mình cũng phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi lần nghe lại tổng hợp thêm được 1 tý. Đó là quá trình ta học ta hiểu được 1 phần, rồi ta hành ta vỡ ra 1 số thứ. Xong ta học lại, nghe lại để ta tổng hợp cho chính những trải nghiệm của bản thân đúc kết thành kinh nghiệm và lại tiếp tục vòng lặp đó.
Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại:
Cảm ơn tất cả mọi người.

  • Tags :