Nhà đất bán Hải Phòng, giá từ 500 triệu đến 800 triệu