Nhà đất bán trên toàn quốc, giá từ 10 tỷ đến 20 tỷ