Nhà đất bán trên toàn quốc, giá từ 20 tỷ đến 30 tỷ