Nhà đất cho thuê Hải Phòng, giá từ 40 triệu đến 70 triệu