Nhà đất cho thuê Hải Phòng, giá từ 70 triệu đến 100 triệu