Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, > 500 m²