Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 100 - 150 m²