Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 150 - 200 m²