Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 200 - 250 m²