Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 250 - 300 m²