Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 300 - 500 m²