Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 30 - 50 m²