Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 50 - 80 m²