Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, 80 - 100 m²