Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá dưới 1 triệu