Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá trên 100 triệu