Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá từ 1 triệu đến 3 triệu