Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá từ 10 triệu đến 40 triệu