Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá từ 3 triệu đến 5 triệu