Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá từ 40 triệu đến 70 triệu