Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá từ 5 triệu đến 10 triệu