Nhà đất cho thuê Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, giá từ 70 triệu đến 100 triệu