Nhà đất cho thuê trên toàn quốc, giá trên 100 triệu