Nhà đất cho thuê trên toàn quốc, giá từ 70 triệu đến 100 triệu